Pomost

Projekt Pomost dotyczy wsparcia osób zależnych i ich rodzin przez studentów psychologii.

odwiedź stronę: http://pomost.kuzniaekspertow.pl